Saturday, October 3, 2009

natural farming

• Satu kaedah pengeluaran makanan yang
menggunakan sumber semulajadi termasuk
mikroorganisma setempat/tempatan (IMO),
baja berasaskan tumbuhan dan haiwan serta
faktor persekitaran iaitu air, udara, cahaya
matahari dan tanah.tanaman organik

PERLADANGAN ORGANIK
• Satu sistem pengeluaran yang mengelakkan
dari penggunaan bahan-bahan sintetik seperti
baja, racun perosak dan hormon
• Menumpukan kepada penggunaan kompos, tahi
ayam, sisa tanaman, tanaman kekacang dan
green-manure serta baja organik bagi
pertumbuhan dan penghasilan tanaman
• Menekankan pendekatan amalan kultura,
biologi, fizikal dan mekanikal dalam
pengawalan perosak dan penyakit